Enquête kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

We hebben sinds half februari een jeugdwerker in ons midden. Eén van de punten waar hij samen met de stuurgroep aan gaat werken is het gemeente breed vieren waarin alle leeftijden in mee (kunnen) doen.  Om te meten waar we staan en te peilen wat de wensen en verwachtingen zijn is deze enquête opgesteld. Het grootste deel zijn vragen met keuze-antwoorden, er zijn ook open vragen. Bij de concrete uitwerking zal ook de nieuwe te beroepen predikant betrokken worden.
We zouden het fijn vinden als in een huishouden met meerdere personen iedereen deze enquête invult, (dus ouders, en ook tieners/jongeren).

Dit is de link waarmee u/jij de enquête kan invullen:
http://www.thesistools.com/web/?id=541880

We willen u/je vragen deze enquête uiterlijk eind oktober ingevuld te hebben.

We gaan zorgvuldig met uw/jouw gegevens om en we zullen deze alleen voor deze enquête gebruiken. In de resultaten zullen we er voor zorgdragen dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar een persoon. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten, dat klinkt best lang, maar we willen heel graag een goed beeld hebben vanuit de hele gemeente. Alvast heel hartelijk bedankt voor het invullen!

De stuurgroep
Kees, Marianne, Mathieu, Maartje, Enneke en Jan-Peter