Jarige Stichting Nieuwe Alphenaren op zoek naar vrijwilligers

Precies twee jaar geleden werd de Stichting Nieuwe Alphenaren opgericht. De stichting koppelt vrijwilligers aan vluchtelingen die in de gemeente Alphen mogen blijven, zogenaamde statushouders. Op dit moment heeft de stichting zo’n 130 actieve ‘koppels’ van statushouders en vrijwilligers. Elk koppel komt elke week samen om de taal, cultuur en gewoonten van Nederland door te nemen, en voor eventuele hulp. Het werk van de stichting is een groot succes. Steeds meer statushouders vinden hun weg naar de stichting. Daarom is de Stichting Nieuwe Alphenaren op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Zo’n eenmaal per maand komt het bestuur van de Stichting Nieuwe Alphenaren bijeen om het werk van de stichting in goede banen te leiden. Naast het koppelen van vrijwilligers aan statushouders bestaat dat werk bijvoorbeeld uit het organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten en uitjes voor statushouders en vrijwilligers. Of uit het organiseren van grote inloopavonden, waarbij Alphense statushouders en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten in ongedwongen sfeer. Zo waren er al eens drukbezochte Avifauna-rondvaarttochten, bezoeken aan Archeon en een muzikaal spektakel in Theater Castellum. Afgelopen bestuursvergadering had een feestelijk tintje, omdat de stichting twee jaar geleden het levenslicht zag.

Opvang in voormalige gevangenis
Coen Zuidema, bestuursvoorzitter van de Stichting Nieuwe Alphenaren: “Directe aanleiding van de oprichting van de stichting was de komst van 1500 vluchtelingen in Alphen aan den Rijn in 2015. Die werden toen tijdelijk, voor negen maanden, opgevangen in de voormalige gevangenis. Een samenwerkingsverband van geloofsgemeenschappen in Alphen, het Diaconaal Platform Alphen – het DPA – heeft zich destijds erg ingezet voor hun opvang. Na afloop van die negen maanden is vanuit het DPA de Stichting Nieuwe Alphenaren ontstaan.”

Eindje mee oplopen
Zelf is Zuidema van mening dat mensen het best geholpen kunnen worden in hun land van herkomst. Lukt dat echter om welke reden dan ook niet, dan kunnen organisaties als de Stichting Nieuwe Alphenaren van pas komen. Zij helpen statushouders in hun nieuwe land te integreren. Zuidema: “Daarbij is het goed je te realiseren dat statushouders al een heel leven achter zich hebben. Als ze zich bij ons aanmelden hebben we geen idee van wat ze allemaal achter zich hebben gelaten, welk onheil ze hebben meegemaakt, hoe ze hier terecht zijn gekomen en of ze een beetje vriendelijk zijn ontvangen. Wat wij ze als stichting kunnen bieden, is hen simpelweg aan te bieden een eindje met ze mee op te lopen.”

Lezen van brieven
Hoe doet de stichting dat? Zuidema: “Coördinatoren van onze stichting koppelen statushouders aan een vrijwilliger, een ‘maatje’. De vrijwilliger helpt de statushouder bijvoorbeeld brieven van de gemeente te lezen en te beantwoorden. Of hij of zij helpt de statushouder met het doen van de boodschappen. Zo leert de statushouder op een hele informele manier de taal, cultuur en gewoonten kennen. En wordt hij of zij tegelijk wegwijs gemaakt in de gemeente Alphen.”

Vrijwilliger worden
Statushouder en vrijwilliger zijn in principe voor een jaar aan elkaar gekoppeld. Het werk neemt zo’n twee uur per week in beslag voor de vrijwilliger. Zuidema: “Het leuke is dat ik tijdens vrijwilligersbijeenkomsten een aantal vrijwilligers heb horen zeggen: ‘ik had dit nooit willen missen, doelende op hun vrijwilligersfunctie’. Statushouders blijken vaak ook erg gastvrij. Regelmatig ontstaan er vriendschappen tussen vrijwilliger en statushouder. Wat dat betreft is dit vrijwilligerswerk voor mensen echt een verrijking, op meerdere vlakken.”

Wilt u ook iets doen voor Alphense vluchtelingen? Dat kan! De Stichting Nieuwe Alphenaren is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meld u nu aan via www.nieuwealphenaren.nl of contact@nieuwealphenaren.nl, o.v.v. uw naam, telefoonnummer en adres. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.