Terugblik Pesachmaaltijd KND en Jeugdleidersavond

Terugblik Pesachmaaltijd KND

Afgelopen zaterdagochtend hebben we met zo’n 15 kinderen van de kindernevendienst een Pesachmaaltijd gehouden in de kerk. Samen met twee diakenen, enkele (groot)ouders, de jeugdouderling en de jeugdwerker kwamen we bij elkaar. De tafel stond vol met bijzondere gerechten, allemaal met een speciale betekenis. We hebben een kort filmpje gekeken over de betekenis van de Pesachmaaltijd: de Joden vieren dan de uittocht uit Egypte. Tijdens het eten heeft Jan-Peter uitgelegd wat de betekenis is van de gerechten en ook vertelt dat Jezus zelf deze maaltijd at met zijn discipelen. Tijdens zijn laatste avondmaal, vlak voor zijn kruisiging, heeft Jezus een nieuwe opdracht gegeven: het breken van brood en het drinken van wijn/druivensap als teken van zijn lichaam en bloed. We hebben matses gebroken en opgegeten en daarna ging het druivensap rond in de avondmaalsbeker. We denken dan aan dat Jezus heel dichtbij wil komen en van ons houdt. Het was een prachtige bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze maaltijd.

Terugblik Jeugdleidersavond

Afgelopen vrijdag 12 april organiseerde de Commissie Jeugdwerk een avond voor alle jeugdleiders om ze te bedanken voor hun inzet en om met elkaar een interessante en gezellige avond te hebben. Na de opening met koffie/thee en taart vertelde Jan-Peter over het onderzoek Growing Young wat in de VS uitgevoerd is. Uit dit onderzoek komen zes kernpunten naar voren die je als kerk centraal moet stellen om te verjongen (jong te groeien). Wanneer we de theorie naast de praktijk in het jeugdwerk leggen zien we dat er al veel gebeurt: jongeren draaien zelf mee in de diverse activiteiten, zoals KND, jeugddienstcommissie, beamerdienst, kampcommissie, meidenclub en ze regelen zelf de aankleding van het jeugdhonk. Verder stelden we vast dat ontmoeting een belangrijke ingrediënt is om een warme gemeenschap te bouwen. Alle jeugdleiders krijgen de presentatie per mail toegestuurd. Voor andere belangstellenden: stuur een mailtje naar jeugdwerk@pkn-zwammerdam.nl en we sturen u/je de presentatie ook toe.
Na de presentatie was het tijd voor iets interactiefs: met alleen kranten en een touwtje moest er een kasteel gebouwd worden. In twee teams werd goed gewerkt en het resultaat waren twee kastelen.

Daarna was de opdracht om het kasteel van de andere groep zo vlug mogelijk te laten instorten door er proppen tegenaan te gooien. Bijzonder hoe fanatiek teams worden als hun kasteel wordt bedreigt; in plaats van proppen vlogen er hele kranten door de lucht.

Wanneer er activiteiten of iets anders verandert in de gemeente of dingen stoppen kunnen we soms ook zo reageren: men komt aan ons ding en dan gaan we in de verdediging of in de aanval. Bijzonder leuk om te herkennen door middel van deze ludieke activiteit.
Als afsluiting hebben we onze zegeningen geteld in het jeugdwerk, en dat zijn er HEEL VEEL. We zijn blij met alle jeugd in de kerk en we zien dat door de jongerenavonden, het jeugdhonk, maar ook door de geloofsopvoeding jongeren en ouders bereikt worden die we anders niet zouden zien. Na een dankgebed hebben we nog gezellig geborreld en nagepraat. Bijzonder leuk was ook dat er een aantal jongeren aanwezig waren. Degenen die er niet waren hebben echt iets gemist, maar volgend jaar is er weer een herkansing.

Namens de Commissie Jeugdwerk,

Jan-Peter Molenaar (Jeugdwerker)