Corona (COVID-19)

Toen half oktober door de overheid een gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd, kwam de PKN met het dringende advies van maximaal 30 mensen bij een kerkdienst. Dit is een bewuste keuze van de PKN en kerken geweest (en zo ook van onze kerkenraad) om zich aan te sluiten bij wat overal in de maatschappij ging gelden.

Omdat er maar 30 mensen aanwezig mogen zijn, werken wij met een intekenlijst.
In de zondagsgroet en in de agenda van onze Kerk-App vindt u de link naar deze lijst.