Interimpredikant

foto van Leo OosteromMijn naam is Leo Oosterom.

Ik ben 52 jaar oud en getrouwd met Christien Flier. We hebben drie kinderen, die het nest inmiddels verlaten hebben. We wonen in het Noord-Brabantse dorp Sleeuwijk, aan de Merwede tegenover Gorinchem.

Vanaf mijn studie theologie heb ik me beziggehouden met veranderingen in de kerk. Elke keer weer raak ik geboeid door de veerkracht van gemeenten die zich weten aan te passen aan nieuwe uitdagingen in een nieuwe tijd. Vanuit die verwondering heb ik achtereenvolgens gewerkt in de Oost Javaanse Christelijke Kerk en de Protestantse gemeenten te Den Haag en Helmond. Vanaf eind 2015 werk ik samen met mijn vrouw in een duobaan als predikant van de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk.

Sinds 2013 ben ik interimpredikant in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. Ik word op aanvraag gedetacheerd bij een gemeente om tijdelijke ondersteuning te geven. Meestal gebeurt dat wanneer een gemeente een nieuwe fase ingaat en daar bij advies en begeleiding kan gebruiken.

Met ingang van mei 2016 sta ik de Protestantse Gemeente te Zwammerdam als interimpredikant bij. Uitgaande van een samenwerkingsperiode van een jaar en een inzet van 20 uur per week.

De kerkenraad heeft ondersteuning gevraagd bij de volgende taken:

  1. Eenheid brengen in een kerkenraad die voor meer dan de helft uit nieuwe leden bestaat
  2. Het opstellen van een nieuw beleidsplan
  3. Het beroepen van een predikant in deeltijd
  4. Het zoeken naar een manier om met elkaar de stille week te vieren
  5. Het nemen van een besluit over de zegening van andere levensverbintenissen

Ik vind het fijn om op geregelde basis voor te gaan in de eredienst. Dat is voor mij de plaats waar we elkaar van hart tot hart ontmoeten, en ons samen laten inspireren door Gods Woord en Geest.


Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht (verplicht)