Vacature

Zwammerdam zoekt…

Wij zoeken een enthousiaste predikant m/v, jong van geest, bij voorkeur 0,6 fte,

Die zich met name toelegt op:

  • Eredienst
  • Vormgeven aan kerk zijn met en voor de jeugd en jonge gezinnen
  • Het pastoraat

Belangrijk is dat de predikant in staat is verbinding te maken tussen jeugd, jonge gezinnen en ouderen.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Protestantse Gemeente Zwammerdam, een kleine en actieve gemeente (circa 650 leden) met een relatief jonge kerkenraad.

Na een lange periode hebben we in 2015 gevierd dat we in ons dorp door fusie één gemeente zijn. De afgelopen jaren zijn we door intensieve samenwerking samengesmolten tot een hechte gemeenschap. De fusie heeft geresulteerd in een golf van enthousiasme. Veel mag en kan gebeuren.

Jongeren en jonge gezinnen zijn duidelijk present en actief in de gemeente. Voor de periode tot en met 2019 is een jongerenwerker aangesteld.

De kerk staat in het midden van het dorp. Binnenkort start de aanleg van beeldschermen in de kerk en verbouw/nieuwbouw van de ontmoetingsruimte naast de kerk. Ons dorp kenmerkt zich o.a. door een rijk verenigingsleven. Is centraal gelegen in het Groene Hart dichtbij steden.

Wat hebben wij te bieden?

We zijn niet volmaakt, maar we proberen een herberg te zijn voor iedereen die komt.

Onze gemeente heeft een dorps karakter, mensen zijn met elkaar betrokken. We hebben vele handen van vrijwilligers die verschillende activiteiten als catechisaties, gespreksgroepen, speciale vieringen en verschillende andere activiteiten voor jong en oud mogelijk maken. Kinderen zijn welkom aan het avondmaal. Ook voor ouderen is er plaats in de gemeente. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Ook is er een pastorie beschikbaar.

Heeft u belangstelling?

Neem dan voor meer informatie contact op met de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. J.W. van Hemmen (jwvanhemmen@oudshoornschoe.nl). Ook kan voor meer informatie gekeken worden op onze website: www.pkn-zwammerdam.nl Uw bericht van interesse ontvangen wij graag uiterlijk 31 december aanstaande.